Page 1 of 1

Pelin voittotodennäköisyys

Posted: Mon Nov 26, 2007 8:42 pm
by lpaatero
Kirjoitin paperin pelin voittotodennäköisyydestä ja sen suhteesta systeemin vahvuuslukujen tarkkuutteen, kun vahvuudet oletetaan muuttumattomiksi.

http://gowrite.net/winmodel.pdf

Paperi demonstroi sen, että havaittava voittotodennäköisyys riippuu muunmuassa käytettyjen vahvuuslukujen tarkkuudesta.

t.
Lauri

Re: Pelin voittotodennäköisyys

Posted: Thu Dec 13, 2007 9:45 am
by lpaatero
Voittotodennäköisyys ja muuttuvat vahvuudet

Voittotodennäköisyys ajan mukana muuttuvilla vahvuuksilla on jonkin verran monimutkainen juttu. Erityinen ongelma on kysymys siitä, muttuuko pelaajien vahvuus turnauksesta toiseen, vai johtuuko "yllättävät" pelitulokset pelkästään voittotodennäköisyyksitä.

Tästä voisi kirjoittaa pitkäöti, mutta yhteenvetona:
* Jos systeemissä arvioidut vahvuudet muuttuuvat hitaasti, voittotodennäköisyydet ovat lähempänä 0.5:tä
* Jos systeemissä arvioidut vahvuudet muuttuu nopeasti, voittotodennäköisyydet voivat olla kauempana 0.5:stä.

Viimekädessä ainoa kriteeri "oikean" tasapainon löytämiseksi on systeemin kyky ennustaa pelien voittotodennäköisyyskiä hyvin.

t.
Lauri