Hallituksen virtuaalikokous 21.6. - pöytäkirja

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Hallituksen virtuaalikokous 21.6. - pöytäkirja

Post by Vesa »

Hallituksen virtuaalikokous 21. kesäkuuta 2010

Paikka: IRC
Läsnä: Juho Heikkinen, Reino Karttunen, Vesa Laatikainen, Ilkka Mattila, Janne Nikula, Miika Nikula, Suvi Rovio, Teemu Rovio, Pekka Keipi (saapui kohdassa 5.)

1. Puheenjohtaja avasi kokouksen 20:02.

2. Läsnäolijat todettiin ylläolevan mukaisesti.

3. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen asialista hyväksyttiin.

5. WAGC MATKATUKI

Päätettiin maksaa Vesa Laatikaiselle matkatukea talousarvion mukaan 200 euroa.

6. PARI-GON SM-KISAT

Suomella on tänä vuonna edustuspaikka pari-gon amatöörien MM-kilpailuihin.

Päätettiin yksimielisesti järjestää pari-gon SM-kisat Sari Kohosen ehdotuksen mukaan Espoon Kaisankodilla 17.-18. heinäkuuta 2010.

7. VANHAT PÖYTÄKIRJAT
Päätettiin, että kevätkokouksen pöytäkirja laitetaan forumille kommentoitavaksi mahdollisia korjauksia varten, ja lähetetään pöytäkirjantarkastajille viikolla 26. Myös hallituksen kokouksen 17.4. pöytäkirja puuttuu vielä, lisätään sekin forumille kommentoitavaksi.

8. IGF:n HALLITUS

Päätettiin yksimielisesti, että Suomen go-liitto ei ehdota ketään IGF:n hallitukseen.

9. EGF:n VUOSIKOKOUSASIAT

Päätettiin, että EGF:n vuosikokouksen esityslistaan perehdytään tarkemmin hallituksen kokouksessa kongressin yhteydessä.

10. MUUT ASIAT

Muita asioita ei ollut.

11. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 21:15.
Post Reply