Page 1 of 1

Suomen go-liitto ry:n hallituksen kokous 22.7.09 pöytäkirja

Posted: Fri Jul 24, 2009 6:49 pm
by Vesa
Suomen Go-liitto ry:n hallituksen kokous

Aika: 22. heinäkuuta 2009
Paikka: Oluthuone Kaisla, Vilhonkatu 4

Paikalla:
Suvi Rovio, puheenjohtaja
Janne Nikula
Vesa Laatikainen
Juho Heikkinen
Pekka Keipi

1 KOKOUKSEN AVAAMINEN

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.03.

Valittiin sihteerin poissaolon vuoksi Janne Nikula kokouksen sihteeriksi.

2 LÄSNÄOLEVIEN TOTEAMINEN

Todettiin läsnäolijat.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN

Esityslista hyväksyttiin.

4 ILMOITUSASIAT

Liiton uudet säännöt on virallisesti PRH:ssa hyväksytty ja täten voimassa välittömästi.

5 KONGRESSIN JOHTORYHMÄN LAKKAUTTAMINEN

Todettiin, että Matti Siivola ja Antti Holappa ovat eronneet johtoryhmästä. Todettiin, että muut johtoryhmän jäsenet eivät enää toimi johtoryhmänä erillisenä elimenä. Hallitus valvoo kongressin taloudellista tilannetta ja järjestelyjen etenemistä. Hallitus laatii syyskokoukselle esityksen johtoryhmän lakkauttamisesta.

6 KONGRESSIKATSAUS

Suomen go-kongressin WWW-sivut on julkaistu. Pelitilaksi suunnitellun koulun tilavarauksesta neuvotellaan edelleen.

Keskusteltiin yleisesti go-kongressin järjestelyistä. Vesa Laatikainen kirjoittaa keskustelusta yksityiskohtaisemmin kongressin foorumilla.

7 LIITON TURNAUSTEN JÄRJESTÄMINEN: SM-II, KAC

Jos PoGo pystyy järjestämään SM-II-turnauksen 19.-20.9. niin turnauksen järjestelyt myönnetään PoGolle. Jos PoGo ei kyseisenä viikonloppuna pysty turnausta järjestämään, turnaus järjestetään samana viikonloppuna muualla pääkaupunkiseudulla.

Asetettiin KAC:n järjestäjähaun takaraja elokuun viimeiseen päivään. Vesa Laatikainen koordinoi KAC:n järjestelyjä yhdessä Korean suurlähetystön kanssa.

8 EM-JOUKKUEEN VALINTA

Myönnetään EM-joukkueen status ensimmäiselle täydeksi kasatulle joukkueelle, joka sitä pyytää. Valtuutettiin Vesa Laatikainen vahvistamaan virallinen EM-joukkue. Hakemukset lähetetään liitolle osoitteeseen finland@eurogofed.org.

9 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Keskusteltiin uusien sääntöjen mukaisesta syyskokouksesta ja sen ajankohdasta.

On osoittautunut, että liiton ex-puheenjohtaja käyttäytyy häiritsevästi sekä hallituksen jäseniä kohtaan että kongressin järjestelyorganisaation puitteissa huolimatta aikaisemmasta eroamisestaan organisaatiosta. Tämä häiritseminen uhkaa sekä hallituksen jäsenten jaksamista että muitten kongressiorganisaattorien motivaatiota, joten hallitus on päättänyt tehdä seuraavan asian: alkaen 23.7. Matti Siivola suljetaan toistaiseksi go-liiton ja kongressiorganisaation irkkikanavilta ja foorumin keskusteluryhmistä.

Valitaan EGF:n vuosikokouksen edustajaksi Suvi Rovio. Edustajalle ei anneta äänestysohjeita ja valtuutetaan hänet käyttämään liiton äänioikeutta.

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Puheenjohtaja päätti kokouksen 17.52.