Suomen go-liiton hallituksen kokous 4.9. pöytäkirja

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen go-liiton hallituksen kokous 4.9. pöytäkirja

Post by Vesa »

Suomen go-liiton hallituksen kokous

Aika: 4. syyskuuta 2010
Paikka: Konetalon sauna, Tampere
Läsnä: Ilkka Mattila
Arto Heikkinen
Janne Nikula
Reino Karttunen
Suvi Rovio
Pekka Keipi
Juho Heikkinen

1. Pj avasi kokouksen 20:55

2. Kongressin järjestelyt sujuivat hyvin, myös taloudellisesti.
Päätettiin kerätä Wikissä ideoita siitä, miten Kongressin järjestämisestä kertynyttä ylijäämää puretaan.

3. Päätetään avata jsm2011-haku. Ehdotettu hakudeadlineksi marraskuun loppua 2010. Ehdotetaan järjestettäväksi 2-3.4 2011. Päätetään deadline ja turnauksen päivämäärä ehdotetusti.

4. Päätetään ehdottaa syyskokoukselle SM-järjestelmän tarkennusta koskien kaikkia paitsi joukkue-SM-turnausta: osallistujan kaikkiin SM-turnauksiin on oltava Suomen kansalainen.

5. Yligo järjestää KAC:n 4-5.12.2010.

6. Ei tehdä päätöksiä liittyen JSM-järjestelmään.

7. Päätetään pitää syyskokous Kani6:n yhteydessä. Päivämäärä varmistuu kun tilat saadaan varatuksi.

8. Keskusteltiin yhdistyslain muutosten vaikutuksista tilintarkastukseen jatkossa.

9. Pj päätti kokouksen 21:36.
Post Reply