Suomen go-liiton hallituksen kokous 6.2.10 pöytäkirja

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen go-liiton hallituksen kokous 6.2.10 pöytäkirja

Post by Vesa »

Suomen go-liiton hallituksen järjestäytymiskokous 2010

Aika: La 6. helmikuuta 2010
Paikka: Helsingin uusi yhteiskoulu
Läsnä:

Juho Heikkinen
Reino Karttunen
Pekka Keipi
Vesa Laatikainen
Ilkka Mattila
Janne Nikula
Miika Nikula
Suvi Rovio
Teemu Rovio

Mikko Siukola

1. Liiton puheenjohtaja Suvi Rovio avasi kokouksen kello 13:18.

2. Kokous todettiin laillisesti kokoonkutsutuksi ja
päätösvaltaiseksi. Läsnäolijat todettiin ylläolevan
mukaisesti.

3. Kokouksen sihteeriksi valittiin Teemu Rovio.

4. Ilmoitusasiat

Kongressipalaveri tänään 6.2. saunalla kello 21.

5. Hallituksen järjestäytyminen

Hallitukselle valittiin seuraavat toimihenkilöt:
Sihteeri: Teemu Rovio
Rahastonhoitaja: Miika Nikula
Tiedottaja: Vesa Laatikainen
Turnausvastaava: Janne Nikula

6. Pari-go ja joukkue-EM

Päätettiin yksimielisesti, että Pari-gon EM-kisoihin saa osallistua
vapaasti. Varsinaista edustajaa ei nimetä, koska matkatukia ei ole.

Joukkue-EM:stä päätetään, kun turnauksesta on enemmän tietoa.

7. Joukkue-SM

PoGo on ainoa hakija, joten PoGo järjestää joukkueiden SM-kisat
Espoon Otaniemessä 17. -18.4.2010.

8. II-karsintojen paikat

Päätettiin yksimielisesti, että eri turnauksista myönnettävien
II-karsintapaikkojen sisääntulojärjestys määräytyy
aikajärjestyksessä.

"Oulun turnaus" ei ole yksikäsitteinen, joten täsmennettiin, että
II-karsintapaikan saa Oulun kesäturnauksesta 2010.

9. SM-turnausten haku

I- ja II-karsinta 2010 julistetaan haettaviksi. Janne Nikula laittaa
ilmoituksen wikiin. Haun deadline on 9. huhtikuuta 2010.

10. Naisten, nuorten ja parigon sm-turnaukset

Naiset järjestävät naisten SM:n. Aika ja paikka vapaa, 5 kierrosta
McMahonia. Tie-breakereinä käytetään SOS:ia ja SOSOS:ia.

Nuorten SM-kisoille myönnetään SM-arvo, jos osanottajia on
vähintään viisi. Nuorten SM-kisojen järjestämistä saa hakea
hallitukselta, haun deadline on 9. huhtikuuta 2010. Pelaajan pitää
olla alaikäinen turnauksen alkaessa.

Parigon SM-kisat julistetaan haettaviksi. Haun deadline on
9. huhtikuuta 2010.

11. Hallitus ei näe tarvetta rangaista huippuryhmän pelaajan
poissaoloa KAC:n toisena päivänä, koska tällä kertaa
varsinaista vahinkoa ei aiheutunut. Yleinen linja on valittava
tulevan varalle. Liiton turnaukset pitää pelata loppuun, koska
pelaajan suoritus vaikuttaa muiden sijoituksiin. Hallitus
muotoilee järkevän lausuman forumilla joukkue-SM:ään
mennessä.

12. Vantaan Go ry hyväksyttiin yksimielisesti liiton jäseneksi.

13. Muut asiat: Liiton jäsenmaksut 2009: Tengenin jäsenmaksut 2008
ja 2009 ovat maksamatta. Saigo ei ole maksanut hetkeen, eikä
Saigon edustajina ole ilmoittauduttu liiton
turnauksiin. Vanhoja jäsenmaksuja voisi antaa anteeksi. Jos
jäsenmaksuja ei makseta, jäsenoikeudet jäädytetään
kevätkokouksessa. Sihteeri lähestyy Saigoa ja Tengeniä, jotta
niiden yhdistystoiminta pyörisi täsmällisemmin.

Vesa Laatikainen edustaa Suomea amatöörien MM-kisoissa Kiinassa.

Vesa Laatikainen pyytää IGF:ltä jäsenmaksulaskua.

14. Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:25
Post Reply