Suomen go-liiton hallituksen kokous 11.12.2009 pöytäkirja

Hallituksen tiedotuksia
Post Reply
Vesa
Posts: 274
Joined: Tue May 25, 2004 9:30 pm

Suomen go-liiton hallituksen kokous 11.12.2009 pöytäkirja

Post by Vesa »

Suomen go-liitto ry:n hallituksen kokous
Pöytäkirja

Aika: perjantai 11.12. klo 18:00
Paikka: ravintola Chico's, Forum, Helsinki

Läsnä:
Suvi Rovio
Janne Nikula
Vesa Laatikainen
Miika Nikula
Juho Heikkinen

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Suvi Rovio avasi kokouksen klo 18:13.

2. Läsnäolijoiden toteaminen ja päätösvaltaisuus
Todettiin läsnäolijat. Paikalla oli puolet hallituksen jäsenistä, joten kokous oli päätösvaltainen.

3. Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohta dan-korotusten hyväksyminen.

4. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitettavaa.

5. Janne Jalkasen esittäminen liiton kunniajäseneksi
Päätettiin yksimielisesti esittää liiton kokoukselle Janne Jalkasen hyväksymistä kunniajäseneksi.

6. Joukkue-SM -haku
PoGo on kiinnostunut järjestämisestä. Avataan järjestäjähaku ja asetetaan sen deadlineksi 31.1.2010. Turnauksen sopiva ajankohta on huhtikuun lopulla, esim. 17.-18.4.2010.

7. Turnauskalenteri
Suvi Rovio valmistelee wikiin pohjan, jota sitten täydennetään.

8. Suomesta lähetettävät gor-turnaukset
Gorrin turnausluokkien kuvauksen mukaan gor-turnauksen täytyy olla "recognized by an EGF-member".

Hyvin järjestetty EGF-turnausluokkien kriteerit täyttävä turnaus voidaan lähettää European Go Databaseen, mikäli turnauksesta on hyvissä ajoin olennaiset tiedot wikin turnauskalenterissa eikä liiton hallituksella ole asiaan huomauttamista. Turnauskalenteriin halutaan ainakin seuraavat tiedot: ajankohta, peliajat, kierrosten määrä, turnausluokka, mahdolliset osallistumisrajoitukset.

9. Talousarvio vuodelle 2010
Käytiin läpi rahastonhoitajan valmistelema talousarvioehdotus ja täydennettiin sitä. Päätettiin esittää talousarviota liiton kokoukselle.
Päätettiin, että hallitus valmistelee kevään kokoukselle esityksen MM-edustustuesta.

10. Pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin 22.7.2009 pidetyn kokouksen pöytäkirja, jotta siitä voi luovuttaa otteen.

11. KAC:n budjetti
Pelaajia näyttää olevan tarpeeksi, joten budjettiin ei tarvitsekaan tehdä muutoksia.

12. Dan-korotusten vahvistaminen
Vahvistettiin seuraavat dan-korotukset:
Pekka Lukkari 1 dan
Reino Karttunen 1 dan
Pekka Lajunen 4 dan
Javier-Aleksi Savolainen 5 dan
Samuel Ritakallio 3 dan
Mikko Nevala 1 dan
Johanna Tuominen 1 dan
Juri Kuronen 3 dan
Joonas Ylönen 1 dan
Jouko Kelomäki 1 dan
Mikko Litmanen 1 dan
Juuso Nyyssönen 3 dan
Miika Nikula 4 dan

13. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulleita asioita.

14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19:17.
Post Reply