Vahvuuksien tulkitsemisesta

Misc info about rating system testing.

Moderator: lpaatero

Post Reply
lpaatero
Go liiton hallitus
Posts: 484
Joined: Fri May 21, 2004 12:20 pm
Location: Finland

Vahvuuksien tulkitsemisesta

Post by lpaatero »

ML vahvuus
Systeemi laskee pelaajille vahvuuden Maximum Likelihood-arvon (ML) jokaiselle tapahtumalle. Tämä vahvuus on siis kaikkein uskottavin, mutta muut vahvuudet voivat hyvinkin olla lähes yhtä uskottavia. Tämän takia ML ei sellaisenaan ole kovinkaan luotettava mittari, vaan saattaa heilua varsin pienien pelimäärien seurauksena.

Vahvuuden alaraja
Systeemi laskee pelaajalle myös vahvuuden suurinta alarajaa (ja vastavaa pienintä ylärajaa). Seuraavassa käydään läpi vain tämä alaraja, mutta ylärajalle pätee vastaava.

Alaraja lasketaan usean tapahtuman yli, koska usein yhden tapahtuman pelien perusteella saataisiin niin epätarkka raja, että se ei ole kovin kiinnostava.

Suurin alaraja on siis raja, josta tiedämme, että pelaajalla on ollut (aikakin jossakin tapahtumista) tätä suurempi vahvuus (varsin korkealla uskottavuudella), ja ei ole suurempaa alarajaa, jolle näin olisi. Pelaajalla on voinut olla vahvuus koko ajan tätä suurempi, ja toisaalta pelaajalla on voinut olla myös rajaa huonompi vahvuus.

Alaraja, yläraja ja nopeasti vahvistuvat pelaajat

Normaalisti suurin alaraja on pienempi kuin pienin yläraja, ohessa esimerkkikuva. Kuvassa on merkittynä "luottamusväli" ML vahvuudelle. Ylä- ja alarajat ovat yli viiden viimeisen turnauksen (unohtui kuvasta).
Image.

Jos pelaaja nousee hyvin nopeasti, voi alaraja olla käytännössä kokonaan viimeisen tapahtuman pelien alaraja. Vastaavasti ylaraja voi olla käytännössä kokonaan ensimmäisen tapahtuman pelien yläraja.

Nyt jos pelaajan tason nousu on nopeaa, niin viimeisen tapahtuman alaraja voi olla ensimmäisen ylärajan yläpuolella, mikä kieltämättä voi olla hieman hämäävää...
Image.

Disclaimer: Hommassa on lauma syitä, miksi yllä oleva selitys on kokolailla yksinkertaistava ja epätarkka, vaikka siitä saakin oikean mielikuvan.
lpaatero
Go liiton hallitus
Posts: 484
Joined: Fri May 21, 2004 12:20 pm
Location: Finland

Vahvuuksien tulkitsemisesta...

Post by lpaatero »

ML vahvuus on hyvä indikaattori sille, jos pelaaja on kehittymässä nopeasti, koska se reagoi muutoksiin heti. Samalla koska ML arvo voi vaihdella varsin paljonkin pienen pelimäärän takia, monessa käytössä se ei ole kovin hyvä indikaattori pelaajan vahvuudelle.

Pelaajan minimivahvuus on vakaampi ja antaa vähemmän heilahtelevan vahvuustiedon, osin koska se pystyy hyödyntämään paremmin eri aikoina pelattuja pelejä. Minimirajan pohjalta voidaan tehdä paremmin arvioita pelaajan kohtuullisella varmuudella saavuttamasta tasosta. Toisaalta minimi on konservatiivinen, pelaaja voi hyvinkin olla minimiä tuntuvasti vahvempi.
Post Reply